Medezeggenschapsraad

De school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Oostenlicht bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:
De heer G. Polinder
De heer B. van Esch
De heer H. van Olst.

Voor het ouderdeel:
De heer E. Immink
De heer M. Olthuis

En als leerlingen:
Suzanne Bruijnes
Gerrit Jan Geurts

De voorzitter van de MR (de heer K. Posthumus) is de bereiken via kposthumus@nuborgh.nl.
De secretaris van de MR (de heer R. Petersen) is te bereiken via rpetersen@nuborgh.nl.