Externe beoordeling

De belangrijkste externe beoordeling vindt plaatst door de inspectie. Jaarlijks worden er veel gegevens verzameld die iets aangeven over de kwaliteit van school. Daarnaast vinden er ook in het kader van passend onderwijs visitaties plaats. In regionaal verband zitten we ook in een netwerk waarbij we elkaar als scholen visiteren. Dit allemaal met als doen om ons onderwijs nog verder te verbeteren.