Onze leerwegen

Op het Nuborgh College Oostenlicht bieden we alle leerwegen in het vmbo aan, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). Verder kun je vanaf leerjaar 3 kiezen voor alle bestaande sectoren:

  • techniek
  • landbouw
  • zorg & welzijn
  • economie