Praktijkroute

Vanaf leerjaar 3 is het mogelijk dat je in de praktijkroute geplaatst wordt. Dit traject staat open voor leerlingen die veel moeite hebben met de theoretische vakken, maar goed zijn in de praktijk én voor leerlingen voor wie het halen van een diploma niet mogelijk is. Aan hen wordt een aangepast schoolprogramma aangeboden dat voorziet in veel praktijk, stages en maar een klein gedeelte theorie.

De theorie wordt aangeboden door de eigen coach. De stage loopt in het derde leerjaar op van één tot wel drie dagen per week. In het vierde leerjaar loop je drie dagen stage. De praktijkroute kent twee uitstroommogelijkheden: je behaalt een diploma leerwerktraject (LWT) of je stroomt drempelloos door naar het mbo.