Onderwijs

Het Nuborgh College Oostenlicht is onderdeel van het Nuborgh College: een moderne onderwijsorganisatie. Het Nuborgh College Oostenlicht heeft alles in huis wat een vmbo maar kan bieden. Je kunt een diploma halen in alle leerwegen, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg (BB), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB), de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL). Verder kun je vanaf leerjaar 3 kiezen voor alle bestaande sectoren: techniek, groen, zorg & welzijn en economie.

In elke leerweg loop je ook een maatschappelijke stage (MaS). Een MaS is een stage waarbij je door het doen van vrijwilligerswerk kennismaakt met de maatschappij en met het dragen van verantwoordelijkheid. Zo kun je een onbetaalde bijdrage aan de samenleving leveren; mooi toch?