PlusPunt

Soms is er wat extra's nodig, naast de basisondersteuning door de coach, vakdocent of RT'er, om uw zoon of dochter volledig tot z'n recht te kunnen laten komen. Op het Nuborgh College hebben we daarom een PlusPunt. Hieronder staat puntsgewijs wat het PlusPunt is en wat hun werkwijze is. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ondersteuningscoördinator van het Nuborgh College Oostenlicht (wwesterink@nuborgh.nl).

Het PlusPunt:
* Heeft als doel het versterken van de basisondersteuning binnen de scholen van het Nuborgh College.
* Is een bovenschool expertiseteam dat bestaat uit een onderwijskundige (gedragspecialist en docentcoach) en een orthopedagoog.
* Biedt ondersteuning door advisering, coaching en voorlichting aan leerling, klas, docent(en) en/of team van docenten.
* Werkt samen in een driehoeksrelatie met leerling, ouder(s) en school. Soms aangevuld met (externe) hulpverlening.

De werkwijze van het PlusPunt:
* De coach meldt na toestemming van de teamleider en/of van de ondersteuningscoördinator een leerling aan bij het PlusPunt.
* Het PlusPunt bekijkt afhankelijk van de hulpvraag hoe het 'hulp-traject' eruit gaat zien.
* Het Pluspunt evalueert regelmatig (de zogenaamde tussentijdse evaluaties) en de inzet van het PlusPunt is in principe kortdurend (maximaal 3 maanden).