Ondersteuning

Iedereen kan wel eens met een probleem zitten. Dat kan een probleem zijn dat thuis speelt, op school, of in je vriendenkring. En dan is het goed als er iemand is waar je mee kunt praten, die naar je wil luisteren en je probeert te helpen. Daarom zijn er op school allerlei mensen die er speciaal in dat soort situaties voor jou zijn.

Coach

Wil je graag hulp of advies? Dan kun je eerst naar je coach gaan. Ook je ouders kunnen bij de coach terecht. Zij kunnen de coach mailen of bellen om een afspraak te maken.

Teamleider

Alle coaches zitten in een team, een groep van coaches en docenten die verbonden zijn aan een bepaalde afdeling in school. De teamleiders zijn de mensen die, ook wat de zorg betreft, een heel belangrijke rol vervullen. 

Zorgteam

Als problemen erg ingewikkeld zijn worden deze voorgelegd aan het zorgteam. In dit team zitten de teamleiders en specialisten van binnen de school. Zij kijken dan samen hoe iemand het beste geholpen kan worden.

Zorg Interventie Team (ZIT)

Het ZIT is een overlegorgaan dat één keer in de zes weken vergadert. Soms lukt het de school zelf niet om een leerling goed te begeleiden, of spelen er dingen buiten de school. Deze leerlingen worden dan besproken. In het team zitten de teamleiders van de school, maar ook externe specialisten. 

Vertrouwenspersoon

Bij ons op school staan er twee vertrouwenspersonen voor je klaar. Met hen kun je in vertrouwen praten over dingen die je moeilijk vindt of als je problemen hebt. Ook als je je oneerlijk behandelt voelt, problemen ervaart rondom geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersonen van onze locatie zijn mevrouw S. Rietkerk en de heer G. van de Berg.

Loopbaancoördinator

De loopbaancoördinator ondersteunt de coach wanneer een leerling moeilijk een keuze kan maken voor een school, studie of beroep. Zij is een functionaris die hiervoor speciaal is opgeleid. De loopbaancoördinator van onze locatie is mevrouw C. van Essen.

Remedial teacher

Heb je veel moeite met taal of rekenen (bijvoorbeeld dyslexie/dyscalculie), dan kun je terecht bij een gespecialiseerde docent. Zo’n docent noemen we een remedial teacher. Ook kan het zo zijn dat een vakdocent extra begeleiding biedt. De remedial teacher behandelt leerlingen uit de klassen 1 en 2. 

SOVA-training

Leerlingen die moeite hebben met gedrag en houding in een groep kunnen begeleid worden door de sociale vaardigheidstraining (SOVA-training). Je coach kan je hiervoor opgeven. 

BOF-training

Een toets maken of een spreekbeurt geven is natuurlijk heel spannend. Sommige leerlingen klappen dicht, zijn heel nerveus of angstig en het lukt ze dan niet meer om te presteren. Herken jij dit? Doe dan mee aan de BOF-training (beter omgaan met faalangst).

Examenvreestraining

Het Centrale Eindexamen (CE) geeft bij leerlingen vaak spanning. Heb jij zoveel last van spanning dat het je niet meer lukt om het examen goed te maken? Dan kun je de examenvreestraining volgen. Voor deze training wordt van je ouders/verzorgers een kleine bijdrage (€ 25,-) per leerling gevraagd. 

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker komt elke maandag op school. Hij adviseert school met name bij vragen over de opvoeding en sociale emotionele ontwikkeling van leerlingen. Ook voert het schoolmaatschappelijk werk hulpverleningsgesprekken met leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld over de gevolgen van een echtscheiding voor kinderen, sociale vaardigheden, pesten en opvoedingsondersteuning.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft als doelstelling de gezondheid, groei en ontwikkeling van 4 tot 19-jarige kinderen te bevorderen en te beschermen. Samen met ouders en school willen de medewerkers JGZ ervoor zorgen dat kinderen zich zo gezond mogelijk ontwikkelen. 

Leerplichtconsulent

Via Meerinzicht is onze leerplichtconsulent Karin Meulendijks bereikbaar. Telefoonnummer: 0341-411911. Website: www.meerinzicht.nl; e-mailadres:leerlingzaken@meerinzicht.nl

Straathoekwerk

Het Nuborgh College Oostenlicht doet veel projecten en activiteiten samen met Straathoekwerk. Dat varieert van een sportoriëntatieproject waarbij leerlingen kunnen zaalvoetballen bij Straathoekwerk, tot aan het met elkaar bekijken van zinvolle vrijetijdsinvulling. Ook op straat wordt er gekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te 'activeren' en aan de andere kant te zien of er problemen zijn die door middel van bijvoorbeeld gesprekken opgelost kunnen worden.

Gemeente Elburg: mevrouw Caroline Turner (Stichting Wiel) telno. 0525-681212; mobiel 06-21820990
Gemeente Nunspeet: de heer Fernand Dijkgraaf Oenenburgweg 86 8071 GH Nunspeet telno. 0341-250457 of mobiel 06-23926963

Pestprotocol

We vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt op school. Dat de school een plek is waar jij alle ruimte hebt om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien. Pesten vormt hierop een ernstige inbreuk en vinden wij niet acceptabel. Op onze school proberen we pesten zoveel mogelijk te voorkomen. We maken de leerlingen bewust van hun gedrag en van de gevolgen daarvan voor hun medeleerlingen.  Meer informatie is te vinden in onze informatiegids.