Onderwijs voor de toekomst

We merken dat het onderwijs op middelbare scholen erg verandert. Er is steeds meer aandacht voor zelfstandig leren, want dat heb je straks bij een vervolgopleiding en op de arbeidsmarkt ook nodig. Én het is natuurlijk belangrijk om goed samen te kunnen werken. Op het Nuborgh College Oostenlicht leren we jou dan ook vaardigheden aan om zowel alleen, als in een groepje goed te kunnen werken.

De leerwegen en sectoren in het vmbo

Wil je naar het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)? Dan zit je bij ons op school helemaal goed. Je kunt bij ons terecht voor alle leerwegen: de theoretische leerweg (TL), de gemengde leerweg (GL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KB) en de basisberoepsgerichte leerweg (BB).

Theoretische leerweg plus (TL+)

Zit jij in de gemengde of theoretische leerweg? Dan kies je in de onderbouw een pluspakket. Zo blijven we jou uitdagen! Wil je straks naar de havo dan kies je voor vakken die je daarop voorbereiden (pre-havo route). Als je dat niet wilt kun je andere vakken kiezen, die bijvoorbeeld te maken hebben met sport, muziek of koken. 

Beroepsgerichte leerwegen (BB en KB)

Bij de beroepsgerichte leerweg kies je in het derde jaar voor een sector. Binnen die sector zijn er verschillende afdelingen. We bereiden je in het eerste en tweede jaar graag goed voor op jouw keuze. Waar voel jij je helemaal thuis?

Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit ‘Bouwen, Wonen en Interieur’, ‘Produceren, Installeren en Energie’, ‘Mobiliteit en Transport’, Groen, Zorg en Welzijn, Economie en Ondernemen en Dienstverlening en Producten.

Leerwegondersteunend onderwijs

Heb jij extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat je een leerachterstand hebt, problemen hebt op sociaal- emotioneel gebied, moeite hebt om je te concentreren of omdat het je niet lukt om je te motiveren voor school? We helpen je graag. Een speciale commissie bekijkt of het mogelijk is om in een kleinere groep toch je diploma te halen.

Praktijkroute

Als je veel moeite hebt met de theoretische vakken, maar juist wél goed bent in de praktijk of als het niet mogelijk is om een diploma te halen kan je vanaf het derde leerjaar in de praktijkroute geplaatst worden.

Ongedeelde bovenbouw in leerjaar 3 en 4

Vanaf het derde jaar werken we in twee jaar tijd toe naar het eindexamen. ‘Ongedeelde bovenbouw’ noemen we dat ook wel. Elke toets telt al mee voor het schoolexamen en er is geen overgang meer tussen leerjaar 3 en 4.

Rekenonderwijs

Door het verspreiden van de onderwijstijd over meer leergebieden, zien we bij leerlingen een verandering in reken- en taalniveau. Deze constatering, gemeten over tientallen jaren, heeft er toe geleid dat er opnieuw is vastgesteld wat leerlingen aan basisvaardigheden voor rekenen en taal moeten kennen en kunnen.