Financiën

Jaarlijks, in augustus, kun je de keuze voor de vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecitieke kosten doorgeven. Een overzicht van de schoolkosten kun je hier vinden. In de schoolgids is verdere informatie te vinden over de vrijwillige ouderbijdrage.

Als je moet rondkomen van een laag inkomen, is het soms mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen voor schoolkosten. Neem daarover contact om met je gemeente.
Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Elburg een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij Stichting Vicarieën