Financiën

De vrijwillige ouderbijdrage en de leerjaarspecifieke kosten worden jaarlijks in augustus in rekening gebracht. Een overzicht van de schoolkosten kun je hier vinden.

De organisatie ‘Leergeld’ maakt het voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen mogelijk om mee te doen met activiteiten als een schoolreisje, sport, muziek, enz. Want: nú meedoen is straks meetellen. Voor info en aanmelding: www.leergeldnoordveluwe.nl

Daarnaast kunnen inwoners van de gemeente Elburg een bijdrage in de studiekosten aanvragen bij Stichting Vicarieën