Presentaties Oriëntatieavond

Op dinsdagavond 12 november was de jaarlijkse oriëntatie-avond voor ouders van groep 8 op het Nuborgh College Oostenlicht.

Tijdens deze oriëntatie-avond zijn er een tweetal presentaties geweest. Deze presentaties kunnen hieronder gedownload worden.

Presentatie oriëntatie-avond "algemeen gedeelte"

Presentatie oriëntatie-avond "basisberoepsgerichte leerweg"

Presentatie oriëntatie-avond "theoretische leerweg plus"