Aanmelden

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 1 april binnen zijn. 

Voor 31 mei krijgt u bericht of uw kind toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Ouders van buiten de regio kunnen contact opnemen met de centrale leerlingenadministratie via cla@nuborgh.nl. Ook voor verdere vragen kunt u contact opnemen met cla@nuborgh.nl.

Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar.