Aanmelden

De aanmelding van brugklassers gaat via de basisscholen. Dat is mogelijk vanaf eind januari. De aanmelding moet voor 15 maart binnen zijn. Lukt het echter niet om de aanmelding voor 15 maart rond te krijgen i.v.m. de lock down, is er uitstel mogelijk tot 1 april. 

Voor 31 mei krijgt u bericht of uw kind toegelaten wordt en in welk soort brugklas. Ouders van buiten de regio kunnen contact opnemen met de centrale leerlingenadministratie via cla@nuborgh.nl. Ook voor verdere vragen kunt u contact opnemen met cla@nuborgh.nl.

Aanmeldingen voor hogere leerjaren gaan altijd via de teamleiders van het betreffende leerjaar.