Vrij vragen

Als je kort verlof wilt (1 of 2 uur) voor bijvoorbeeld een bezoek aan de orthodontist of de huisarts, dan kun je dat met een oranje verzuimmelding aanvragen bij de absentenbalie (mevrouw Rietkerk). Ben je dit vergeten dan kunnen je ouders vóóraf naar school bellen om het telefonisch door te geven. Je levert dan achteraf het oranje briefje weer in.

Als je een hele dag of een dagdeel vrij wilt bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden dan kan je onderstaand formulier daarvoor gebruiken. Dit formulier lever je dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval één dag van tevoren in bij mevrouw Rietkerk.
Wanneer het om verlof van meer dan één dag gaat kan het onderstaande formulier ook gebruikt worden. Je levert het formulier dan zo mogelijk (minstens) 3 weken voorafgaand aan de geplande dagen in.

Buiten de schoolvakanties mag in principe geen verlof worden gegeven voor extra vakantie. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de schoolleiding van deze regel afwijken. Dit geldt alleen voor ouders die door hun beroep in geen enkele schoolvakantie vrijaf kunnen nemen. Er mag geen toestemming gegeven worden voor vakantie in de eerste 3 weken na de zomervakantie.

Als je toch, dus ongeoorloofd, afwezig bent zonder dat je daarvoor toestemming hebt dan wordt er contact opgenomen met je ouders. De leerplichtambtenaar wordt hiervan in kennis gesteld.

Formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek

Vakantieverklaring werkgever