Vrij vragen

Als je kort verlof wilt (1 of 2 uur) voor bijvoorbeeld de orthodontist of huisarts, dan kun je dat met een gele verzuimkaart aanvragen bij de absentiebalie.

Als je een hele dag of een dagdeel vrij wilt, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden, moet je minstens één dag van tevoren een schriftelijk verzoek van één van je ouders indienen bij de absentiebalie (via mevrouw Rietkerk). Je laat dan ook een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een uitnodiging) zien.

Wanneer het om een verzuim van meer dan een dag gaat, dan kunnen ouders het formulier invullen dat je onderaan deze pagina vindt. Je levert dit formulier dan drie weken voor de geplande dagen in bij de absentiebalie (via mevrouw Rietkerk).

Buiten de schoolvakanties mag in principe geen vrij worden gegeven voor extra vakantie. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de schoolleiding van deze regel afwijken. Dit geldt alleen voor ouders die door hun beroep niet in de schoolvakanties weg kunnen gaan. Er mag geen toestemming worden gegeven voor vakantie in de eerste drie weken na de zomervakantie. Als je toch, dus ongeoorloofd, afwezig bent zonder dat je daar toestemming voor hebt, dan wordt er contact opgenomen met je ouders. Ook wordt de leerplichtambtenaar hiervan in kennis gesteld.

Formulier aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek

Vakantieverklaring werkgever