Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Oostenlicht bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:
Hanneke Kodde (LF) voorzitter
Edwin Vos (centrale diensten) vice-voorzitter
Anja Kruithof (OOL) secretaris
Marloes Lankman (OOL)
Gert Polinder (OOL)
Margie van Malm (LF)
Annemariek van Utrecht (LF)
Hayko IJspeerd (OOP)
Anton Dijkman (VEL)

Voor het ouderdeel:
Bettina Beldman (OOL)
Henriët Verbaan (LF)
Arjan Pap (OOL)
Jan van Dijk (LF)
VACATURE (VEL)
VACATURE (VEL)

En als leerlingen:
Zara Veldhoen (OOL)
VACATURE (OOL)
Wesley Piksen (LF)
Lisa Terlou (LF)
Jorik Claus (VEL)
Martijn Bos (VEL)

De voorzitter van de MR is Hanneke Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris Anja Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)