Medezeggenschapsraad

Het Nuborgh College heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders, leerlingen, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd zijn. De MR is een overlegorgaan en behartigt de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Dat gaat in overleg met de directeur-bestuurder.

In bepaalde zaken is de directeur-bestuurder verplicht om advies aan de MR te vragen. En bij sommige besluiten is het nodig dat de MR instemming verleent.

De MR van het Nuborgh College Oostenlicht bestaat uit de volgende personen:

Voor het personeelsdeel:

Hanneke Kodde (LF), voorzitter
Anneke Plender (VEL), vice-voorzitter
Anja Kruithof (OOL), secretaris
Gert Polinder (OOL)
Marloes Lankman (OOL)
Chris Spijkerboer (LF)
Margie van Malm (LF)
Edwin Vos (centrale diensten)
Jolande Pranger (VEL)
Vacature onderwijs ondersteunend personeel

Voor het ouderdeel:

Jan van Dijk (LF)
Henriët Verbaan (LF)
Henk Visscher (OOL)
Elze Hofman (OOL)
Vacature ouder Veluvine

En als leerlingen:

Sanne van Boven (LF)
Emma Spaan (LF)
Richard Knol (OOL)
Lianne Siebert (OOL)
Nathan Immerzeel (VEL)

De voorzitter van de MR is Hanneke Kodde (Lambert Franckens)
De MR is bereikbaar via de secretaris Anja Kruithof (Oostenlicht) (AKruithof@nuborgh.nl)