Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die graag met school wil meedenken om een goede en kwalitatieve leeromgeving voor onze leerlingen te creëren.

De ouderraad heeft tot doel, in het belang van de leerlingen en rekening houdend met de opvattingen van de ouders, een goede verstandhouding tussen de school en ouders te bevorderen.

Wat doet de ouderraad?

 • de ouderraad kan de MR van mogelijke adviezen voorzien;
 • de ouderraad kan de wensen, klachten en suggesties van ouders overbrengen aan de MR of aan de schoolleiding;
 • de ouderraad denkt mee met de schoolleiding om oplossingen te vinden voor vraagstukken op diverse gebieden;
 • de ouderraad werkt mee aan, of organiseert activiteiten die de band tussen ouders en de school kunnen verstevigen;
 • de ouderraad organiseert thema-avonden rondom een actueel onderwerp.

In de ouderraad zitten ouders die schoolgaande kinderen hebben op het Nuborgh College Oostenlicht. Er wordt gestreefd naar een goede spreiding en afvaardiging, waarbij leerjaar en woongebied als factoren kunnen meespelen. Uit één gezin kan slechts één persoon lid zijn van de ouderraad. Vanuit de schoolleiding is ook minimaal één persoon als vertegenwoordiging aanwezig om vragen te beantwoorden en mededelingen vanuit de directie te doen. Leden van de ouderraad dienen de identiteit van de school te onderschrijven en hiernaar te handelen.

De huidige leden van de ouderraad zijn:

 • Bettina Beldman (voorzitter)
 • Henk Bosman
 • Eva Broekhuizen
 • Bertina Spaan
 • Maarten Clement
 • Teresa van den Hoorn

Mocht je geïnteresseerd zijn in deelname aan de ouderraad dan kun je je naam doorgeven via ouraoostenlicht@nuborgh.nl. Ook kun je via dit e-mailadres meer informatie krijgen over de ouderraad.