Bijeenkomst 24-10-'17

Op 24 oktober 2017 vond op het Nuborgh College Oostenlicht een bijeenkomst van de Vereniging Vrienden van het Nuborgh College plaats. Hieronder treft u de bijbehorende stukken aan:

- Agenda
- Jaarrekening / balans
- Statuten en huishoudelijk regelment 
- Personalia bestuursleden