Vacatures RvT

Op het Nuborgh College is het zogenaamde Raad van Toezichtmodel van toepassing. De directeur-bestuurder bestuurt en is verantwoordelijk voor het beleid. De Raad van Toezicht (RvT) adviseert en houdt toezicht.

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste nieuwe leden die vanuit hun deskundigheid de school kunnen adviseren en toezicht houden. 

Per jaar bestaat de tijdsinvestering uit acht vergaderingen van ongeveer twee uur, de voorbereidingen daarvoor, een ochtend schoolbezoek en een incidentele bijeenkomst. De functie is onbezoldigd, maar vanzelfsprekend is het mogelijk om gezamenlijk of als persoon cursussen te volgen.

Een benoemingsvereiste voor personeel van het Nuborgh College is dat zij behoren tot een van de pc-kerken en kerkelijk meelevend zijn. Dat vragen wij ook van de leden van de RvT.

Heeft u belangstelling om onze RvT te komen versterken maar heeft u nog vragen? Klik hier voor meer informatie, of neem contact op met de directeur-bestuurder, Jan Klein. Dat kan via nuborgh@nuborgh.nl of via telefoonnummer 0525 688199.

Wilt u solliciteren? Dan nodig ik u uit een korte motivatiebrief samen met uw CV te sturen naar de ambtelijk secretaris van de selectiecommissie mw. I.M. Stellingwerf, via istellingwerf@nuborgh.nl.