Vacatures RvT

Wij zijn voor komend schooljaar op zoek naar twee enthousiaste nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wij zoeken twee kandidaten die vanuit hun deskundigheid de school kunnen adviseren en toezicht houden. Hierbij gaat het om een vacature in het specialisme bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en een met als specialisme inhoudelijke kennis van het onderwijs.

Per jaar bestaat de tijdsinvestering uit zes vergaderingen van ongeveer twee uur, de voorbereidingen daarvoor, een ochtend schoolbezoek en een incidentele bijeenkomst. De functie is onbezoldigd, maar vanzelfsprekend is het mogelijk om gezamenlijk of als persoon cursussen te volgen.

Een benoemingsvereiste voor personeel van het Nuborgh College is dat zij behoren tot een van de pc-kerken en kerkelijk meelevend zijn. Dat vragen wij ook van de leden van de RvT.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Profielschetsen voor deze vacatures zijn aan te vragen bij de ambtelijk secretaris van de selectiecommissie mw. I.M. Stellingwerf, via istellingwerf@nuborgh.nl. Ook kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder, de heer J. Klein via nuborgh@nuborgh.nl of via telefoonnummer 0525 688199.

Vindt u het leuk om onze RvT te komen versterken? Stuurt u dan vóór 12 juli a.s. een motivatiebrief samen met uw CV naar de ambtelijk secretaris van de selectiecommissie mw. I.M. Stellingwerf, via istellingwerf@nuborgh.nl.