Leermiddelen

Leermiddelenfonds

Het Nuborgh College heeft vanaf cursusjaar 2023-2024 een eigen leermiddelenfonds voor
alle locaties. Dit betekent dat school alle leermiddelen koopt en dat alle tekst- en werkboeken
het eigendom van school zijn. Deze boeken worden, in de eerste lesweek, door school aan
de leerling uitgeleend.
De digitale lesmethoden zullen in de eerste lesweek ook beschikbaar zijn.
Extra spullen die nodig zijn voor in de les zullen ouders zelf moeten kopen, onder het kopje
‘overige leermiddelen’ is hier meer over te lezen.

Schoolboeken

Bij de meeste vakken is er sprake van digitaal lesmateriaal, soms aangevuld met een
werkboek. Deze werkboeken zijn voor éénjarig gebruik en deze mag de leerling na het
cursusjaar zelf houden.
Bij een aantal vakken is er (ook) sprake van boeken die door de leerling van school geleend
worden. Deze boeken moeten aan het einde van het cursusjaar weer ingeleverd worden.
De voorwaarden voor het gebruik van de boeken zijn hier te vinden: link naar bestand

Overige leermiddelen

Er zijn een aantal lesmaterialen die door de ouders zelf gekocht moeten worden. Het gaat
dan om een Bijbel, sportkleding, gereedschap en dergelijke. Hier krijgen de ouders nog
informatie over via school.

Laptops

Omdat de meeste vakken digitaal lesmateriaal gebruiken werken alle leerlingen met een
laptop. Deze laptop kan gehuurd of gekocht worden via een externe partij. Ouders krijgen
hier verdere informatie over via school.
Heb je een eigen laptop dan moet deze aan, door school, vastgestelde eisen voldoen.
Dit is om zeker te weten dat er met al het digitale lesmateriaal probleemloos gewerkt kan
worden.
Als het door omstandigheden niet mogelijk is om een laptop aan te schaffen dan kan dit
aangegeven worden. De leerling zal dan op school tijdens de lessen een laptop kunnen
lenen. Deze laptop moet wel elke dag op school blijven, deze mag dus niet mee naar huis
genomen worden.
Meer informatie over de laptop en de vastgestelde eisen is te vinden op het intranet van elke
locatie van het Nuborgh College