Leermiddelen

Leermiddelenfonds

Het Nuborgh College heeft voor alle locaties een eigen leermiddelenfonds. Dit betekent dat school alle leermiddelen koopt en dat alle tekst- en werkboeken het eigendom van school zijn. Deze boeken worden, in de eerste lesweek, door school aan de leerling uitgeleend.De digitale lesmethoden zullen in de eerste lesweek ook beschikbaar zijn. Extra spullen die nodig zijn voor in de les zullen ouders zelf moeten kopen, onder het kopje ‘overige leermiddelen’ is hier meer over te lezen.

Schoolboeken

Bij de meeste vakken is er sprake van digitaal lesmateriaal, soms aangevuld met een werkboek. Deze werkboeken zijn voor éénjarig gebruik en deze mag de leerling na het cursusjaar zelf houden. Bij een aantal vakken is er (ook) sprake van boeken die door de leerling van school geleend worden. Deze boeken moeten aan het einde van het cursusjaar weer ingeleverd worden. De voorwaarden voor het gebruik van de boeken zijn hier te vinden: link naar bestand

Overige leermiddelen

Er zijn lesmaterialen die door de ouders zelf gekocht moeten worden. Het gaat dan om een Bijbel, sportkleding, gereedschap en dergelijke. Hier krijgen de ouders nog informatie over via school.

Laptops

Omdat de meeste vakken digitaal lesmateriaal gebruiken werken alle leerlingen met een laptop. Deze laptop kan gehuurd of gekocht worden via een externe partij. Ouders krijgen hier verdere informatie over via school.
Heb je een eigen laptop dan moet deze aan, door school, vastgestelde eisen voldoen.
Dit is om zeker te weten dat er met al het digitale lesmateriaal probleemloos gewerkt kan worden.

Als het door omstandigheden niet mogelijk is om zelf een laptop te huren of te kopen, dan kan er contact opgenomen worden met de teamleider, zodat we in onderling overleg een oplossing kunnen zoeken.

Meer informatie over de laptop en de vastgestelde eisen is te vinden op het intranet van elke locatie van het Nuborgh College.